L-Erbgħa, 17 ta’ Frar – Ras ir-Randan  Jum ta’ Sawm u Astinenza

Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra u fis-7.30am Quddiesa. Fis- 6.30pm talb Penitenzjali mill-Kelma t’Alla u wara ssir Quddiesa.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Frar, Fis-6.15pm nitolbu l-Via Sagra b’mod meditat.

19 ta’ Frar jsiru l-Eżerċizzi għaż-żgħażagħ 13+ fl-Oratorju, 6.30pm immexxija minn Dun Mark Mallia Pawley fl-Oratorju.

Il-Ħadd, 21 ta’ Frar – L-Ewwel Ħadd tar-Randan

Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali. Fil-quddiesa tal-5.00pm jsiru l-eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Dun Ronnie Zammit.