L-Erbgħa, 2 ta’ Novembru, niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet. Il-quddies fil-Knisja Parrokkjali se jkun hekk: fis-6am, fis-6.30am, fis-7am u fis-7.30am. Fis-7pm tiġi ċċelebrata quddiesa animata mill-kor tal-Parroċċa u bis-sehem tal-abbatini, b’suffraġju għall-mejtin kollha.

Inħeġġukom li matul x-xahar ta’ Novembru nitolbu għall-ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Jekk se nżuru ċ-ċimiterju importanti li nżommu l-post nadif u jkollna sens ta’ ġabra.