Indirizz:      153, Triq San Pawl, Mġarr.
Telephone: 21574765

Direttur: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Ko-Ordinatriċi:  Anthea Vella
Rapreżentanta Azzjoni Kattolika: Maria Camilleri
Delegat għas-Sala Dun Edgar: Anthony Vassallo

Għan:
L-Oratorju , ikun Ċentru ta’ Formazzjoni  Nisranija u Umana għan-nies kollha tal-Paroċċa.
Fundatur: Dun Ġużepp Vella

Attivitajiet ohra:
Katekeżi għat-Tfal minn Year 1 sa Form 1.
Laqgħat għaż-żgħażagħ: Il-Ġimgħa : 7.30 p.m.
Klabb Sajf għat-Tfal : Attivita darba fil-ġimgħa.

Animaturi laqgħat Żgħażagħ:  Rita Sammut, Anthea Vella, Kummissjoni Żgħażagħ
Responsabbli: Il-Kappillan Dun George J. Schembri,