1. Fiera nhar Lapsi:   il-qligħ ikun għall-knisja parrokkjali tal-Imġarr, jekk l-Oratoju, ma jkollux xi dejn jew xi spiża straordinarja.
  2. Party fl-Aħħar tas-Sena jew jum ieħor għall-membri tal-Azzjoni Kattolika tal-Ġuvintur u rġiel u ħbieb oħra (b’mod speċjali l-kleru kollu tal-parroċċa).
  3. Party għat-tfal kollha, subien u bniet, tal-Imġarr, fil-ġranet tal-Milied. L-ispiża tinqasam bejn iċ-ċirkoli S. Teresa u Ven. Injażju Falzon.
  4. Ħarġa għal Għawdex fis-sajf għal ġuvintur tal-Azzjoni Kattolika, issussidjata mill-Oratorju. Idumu xi tlett ijiem.
  5. Żjara bl-istatwa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija fl-inħawwi tal-parroċċa u imbagħad tieħu sehem fil-festa tar-Rużarju tal-parroċċa fit-tieni Ħadd ta’ Ottubru.
  6. Rużarju: f’kull laqgħa tal-Azzjoni Kattolika għal-benefatturi.
  7. Quddies: għal membri u benefatturi mejtin f’xi jum f’Novembru.
  8. Tislima lill-Madonna: Mill-membri huma u dieħlin u ħierġin fl-Oratorju.