• Festa liturġika tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija is-Sibt, l-għada tal-festa tal-Qalb ta Ġesu’.
  • Festa esterna tal-Oratorju, fil-festa tar-Rużarju, tieni Ħadd ta’ Ottubru
  • Tifkira tat-twelid u mewt tal-Ven. Injażju Falzon fl-1 ta’ Lulju.
  • Festa ta’ San Sidor, f’Mejju.
  • It-Tesserament tal-Azzjoni Kattolika.
  • Tkun ħaġa xierqa li tkun imfakkra l-ġurnata tal-mewt tal-Fundatur, DUN ĠUŻEPP VELLA, b’xi quddiesa għall-membri kollha.