Bidu fil-Preparamenti għal ĦAMSIN SENA minn nindu nfetaħ l-ORATORJU
minn Fr. John Buhagiar
Meta l-Arċisqof talabni biex niġi hawn l-Imġarr bħala viċi-kappillan u biex nieħu ħsieb l-Oratorju aċċettajt bil-qalb kollha u b’għajnejja malgħuqa. Illum wara ftit xhur li illi magħkom ma jiddispjaċini xejn għaliex qatt ma bsart kemm hu post sabiħ u li għandu nies ta’ qalb kbira.
Minn meta dħalt għall-ewwel darba fl-Oratorju bdejt noħlom. Għall-ewwel il-ħolm tiegħi kien fuq affarijiet żgħar. Iżda meta ndunajt li minn hawn u sentejn oħra eżattament fis-sena 2017 l-Oratorju jagħlaq ĦAMSIN SENA minn mindu nfetaħ bdejt noħlom iżjed bil-kbir. Għalhekk nixtieq naqsam magħkom il-ħolma tiegħi biex jekk hemm xi ħadd li hu ta’ l-istess fehemha f’din l-ħolma ssir ta’ kulħadd.
Meta smajt bl-attivita’ tal-Maratona Sport ħsibt flimkien mal-kumitat biex nibdew minn hawn. Din is-sena l-ġbir tal-fondi ħa jssir b’risq l-Oratorju ħalli sa 2017 nkunu nistgħu nagħmlu xi progetti ta’ ristwar biex nimmodernaw l-Oratorju.
Ma’ l-attivita’ tal-Maratona Sport xtaqna nagħmlu wkoll bħal “Open Day” ta’ Oratorju. Barra li xtaqna nuru f’liema kondizzjoni qiegħed l-Oratorju, kull min jiġi f’kull kamra ssib għaddej xi attivita’ oħra ta’ kull tip ta’ sport, biegħ ta’ pjanti, oġġetti, lotterija, Tombla u anki varjieta’ fis-Sala Dun Edgar. Dan ifissir li f’kull ħin li tiġu ħa ssibu xi attivita’ għaddejja. Il-ħsieb tal-Maratona mhux biss li issir għax hekk mdorrijien magħmlu. Imma għandna tkun il-bidu fejn nerġgħu nibnu ir-relazzjonijiet ta’ bejnietna li naħdmu flimkien għal skop wieħed: “Il-Ġid ta’ Imġarr u l-formazzjoni sħiħ tal-Imġarrin Kollha”. Nixtieq ħafna li wara din l-attivita’ jkunu ħafna dawk in-nies minn kull kategorija ta’ eta’ li jibqgħu jiffrekkewntaw l-Oratorju.
Il-ħsieb huwa li jibdew isiru laqgħat ta’ formazzjoni spiritwali, kulturali, umanistici u sportivi biex nikbru flimkien bħala poplu nisrani. Nispera lil KULĦADD isib postu fl-Oratorju. Ngħiduha kif inhi ma nistgħux nippretendu li l-Oratorju jerġa’ jkunu bħalma kien darba, imma b’interess u ħidma ta’ kulħadd nistgħu flimkien noqordu għal xi ħaġa simili. Niftakkru li qiegħed ngħixu fiż-żminijiet differenti u diffiċili għalhekk jeħtieġ li noffru l-alternativi positivi u tajbin li jgħoddu għaż-żminjietna u għal kulħadd. Il-ħajja ta’ l-Oratorju hija responsabilta’ ta’ KULĦADD.
Ma nixtieqx li din l-attivita’ tal-Maratona tkun biss biex jinġabru l-flus imma biex kulħadd jagħti is-sehem tiegħu kemm bil-flus kif ukoll bil-parteċipazzjoni f’kull attivitajiet li ħa isiru matul il-Maratona kif ukoll fil-laqgħat li jsiru minn żmien għaż-żmien fil-futur. Noqgħodu attenti li faċli naqgħu fi żball li ngħidu ħafna affarijiet u nagħtu tort lil dak u lil ieħor fuq dak li ġara fl-imgħoddi u jien nibqa’ b’idi marbutha u frisk bħal ħassa. Għal daqstant qed noffru programm ta’ divirsi gruppi li matul dawn is-snin li ġejjien jistgħu jieħdu l-ħajja. Kulħadd jistgħa jagħmel parti minn xi grupp skont l-eta’ jew interessi tiegħu, kif jidher minn dan id-disin.

Fr. John Buhagiar
Id-Direttur ġdid ta’ l-Oratorju