• L-Oratorju, bħala Kap, għandu d-Direttur, qassis magħżul mill-Kappillan tal-Imġarr. Possibilment għandu jkun ukoll l-Assistant Ekklesjastiku taċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-Azzjoni Kattolika tal-Ġuvintur.
  • Id-Direttur tal-Oratorju, irid jieħu ħsieb is-Sala Dun Edgar u jżommha ħajja b’ħidmiet rikreattivi (p.e. films, theatriċals)
  • Id-Direttur jieħu ħsieb li ssir laqgħa marjana kull l-Ewwel Sibt tax-xahar; għal din il-laqgħa jkun mistieden kulħadd.
  • Id-Direttur, fit-tmexxija, fl-amministrazzjoni u fil-ħsieb tal-Oratorju, ikollu l-għajnuna tal-kumitat taċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-ġuvintur.
  • F’kas li ċ-Ċirkolu Ven Injażju Falzon jiġi xolt, id-Direttur jibqa’ jamminstra l-Oratorju f’isem il-parroċċa Marija Assunta tal-Imġarr.
  • Membri tal-kumitat taċ-Ċirkolu (Oratorju) ma jistgħux ikunu membri f’kumitati oħra li mhumiex ekklesjastiċi.
  • L-affarijiet tal-Oratorju ma jistgħux ikunu mislufa jew mogħtija lil barranin, ħlief mislufa biss bil-permess tad-Direttur, lil knisja jew liċ-ċirkoli oħra tal-Azzjoni Kattolika tal-Imġarr.
  • L-ebda parti tal-Oratorju qatt ma tista’ tkun użata minn xi partit politiku.
  • L-ebda parti mill-Oratorju ma tista’ tintuża biex barranin jagħmlu profit biha p.e.  tombli, shows, etċ.
  • Mill-qligħ kollu (jekk ikun hemm) li jkollu l-Oratorju, għandhom jitħallsu l-ispejjeż kollha meħtieġa biex jinżammu iċ-Ċirkoli tal-Azzjoni Kattolika tal-ġuvintur u rġiel. Demmet li l-Oratorju ikollu finanżi biżżejjed, il-membri taċ-ċirkoli ma jħallsu l-ebda miżata.

N.B.  Saret użanża li ġħal ħabta tal-Milied id-Direttur jagħti somma flus bħala rigal liċ-Ċirkolu San Sidor.


EMENDI

Biex isiru emendi għal dawn ir-reġolamenti tal-Oratoju “Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija”, hi meħtieġa l-approvazzjoni tal-Kappillan tal-Imġarr u tal-Ordinarju tad-Djoċesi.