1. Il-għan ewlieni tal-Oratorju “Qalb bla Tebgħa ta’ Marija” hu biex iservi bħala ċentru tal-Azzjoni Kattolika taċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-ġuvintur.
  2. Iċ-ċirkolu San Sidor tal-Azzjoni Kattolika tal-irġiel ikollu s-sede tiegħu fiħ.
  3. Ixerred id-devozzjoni lejn il-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.
  4. Nies oħra jistgħu jkunu mistiedna għal xi laqgħat, rikreazzjonijiet, attivitajjiet oħra, etċ.
  5. Iservi bħala Dar tad-Duttrina għat-tfal kollha, subien u bniet, tal-Imġarr.
  6. Ikun Ċentru Soċjali u rikreattiv parrokkjali.
  7. Fih jistgħu jagħmlu laqgħat enti ekklezjastiċi oħra bil-permess tad-direttur.
  8. Id-Direttur jista’ jagħti permess għal xi laqgħat minn Għaqdiet Kattoliċi.