Uffiċċju / Dar Parrokkjali

Indirizz:
47, Triq Dun Edgar, Mġarr, MĠR1340

Tel:           21572578
E-Mail:     parrocca.mgarr@maltadiocese.org
Website:  www.parroccatalimgarr.com

Ħinijiet tal-ftuħ:

L-Erbgħa         mill-4.00pm sas-6.00pm
Il-Ġimgħa        mill-4.00pm sas-6.00pm


Magħmudija

Ċelebrata kull l-Aħħar Ħadd tax-xahar wara l-Quddiesa tal-10:30am
Reġistrazzjoni:  Mill-inqas xahar qabel. Il-Parrini, ir-raġel u l-mara iridu jġibu permess bil-miktub, mingħand il-Kappillani rispettivi tagħhom.


Żwieġ

Sentejn qabel informaw lill-Kappillan bid-data taż-żwieġ tagħkom. Ibbukkjaw għall-Kors ta’ Tħejjija għaż-Żwieġ.


Passaport

Ġib il-formoli neċessarji. Fil-kas ta’ tfal u żgħażagħ, li ma għalqux it-18-il sena, kemm il-missier u kemm l-omm iridu jiffirmaw l-uffiċċju Parrokkjali


Prokura

Ġib il-formoli meħtieġa. l-applikant irid jiffirma quddiem il-Kappillan.