Hija laqgħa ta’ formazzjoni għall-miżżewġin Insara fil-Mixja ta’ Ħajjiethom. Dawn il-laqgħat se jservu ta’ opportunità fil-mixja tagħna għas-sena speċjali Familja Amoris Laetitia li l-Papa Franġisku sejjaħ mid-19 ta’ Marzu 2021 sas-26 ta’ Ġunju 2022, fl-okkazzjoni tal-ħames snin mill-publikazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia, dwar il-ġmiel u l-hena tal-imħabba fil-familja.

F’dawn il-laqgħat se nimxu  mal-familji biex inpoġġu fil-prattika ix-xewqat tal-“Amoris Laetitia Dawn is-suġġeriment jgħinnuna insaħħu  l-pastorali tagħna mal-familja. Bħala Parroċċa aħna mistiedna biex naraw liema hija l-mixja tagħna biex insaħħu l-ħajja tal-Familja Nisranija fil-kuntest uman u soċjali li ngħixu fiha. F’dawn il-laqgħat iridu nsibu itinerarju ta’ katekeżi li joffri akkumpanjament tal-miżżewġin fil-ħajja ta’ kuljum. Dawn il-laqgħat ta’ riflessjoni u diskussjoni jridu juru is-sbuħija u l-isfidi tal-ħajja tal-familja,  u dan biex nirrikonoxxu iktar il-valur soċjali tal-familja.