Fittex is-silta mid-dar. Tista’ ssibha fuq: Laikos jew CAK

Qabel il-quddiesa ħares sew lejn il-lezzjonarju, ara sew il-bookmarks, in-numru tal-paġna u l-qari.

Taqrax minn fuq il-karta.

Waqt il-qari, mill-ambone, ħu pożizzjoni awtorevoli. Irranġa l-microphone fid-direzzjoni tiegħek, mingħajr ma tersaq wisq viċin.

Itla’ fuq l-artal wara li s-saċerdot ikun temm il-kolletta, bil-galbu mingħajr għaġla żejda. Agħmel inkin lill-artal u liċ-ċelebrant.

Fil-bidu tal-qari ħares lejn il-ġemgħa għal ftit sekondi. Permezz ta’ dan il-ġest tkun qiegħed tiġbed l-attenzjoni tagħhom u tgħinhom jiffukaw fuq dak li se jisimgħu.

Qatt ma għandek taqra r-rubriki (dak il-kliem stampat bl-aħmar, bħal; L-ewwel Lezzjoni jew It-Tieni Lezzjoni). Ma għandu jinqara l-ebda ħsieb fuq il-qari.

Irregola leħnek, volum u ton. Aqra ċar.

Titkellimx bilmod jew tgħaġġel ħafna. Fl-istess ħin ftakar f’min għandu sens ta’ smigħ batut. Jekk tieħu żball, tinfixilx. Kulma għandek tagħmel hu li tieqaf għal sekonda u tkompli mill-ġdid.

Kif tispiċċa l-aħħar sentenza tal-qari, ieqaf ftit sekondi u mbagħad għid Il-Kelma tal-Mulej. Ibqa’ fuq l-ambone sal-ħin li n-nies twieġeb ‘Inroddu ħajr lil Alla’.

Meta naqraw is-salmi, irridu niftakru li dawn huma għanjiet għalhekk irridu naqrawhom daqslikieku poeżija. Tajjeb allura li wieħed ibiddel l-istil tal-qari u r-ritmu. Tajjeb li tgħin lill-ġemgħa jwieġbu għar-responsorju billi tagħmel sinjal ċkejken.

Agħti kas ir-roster ta’ meta jmissek taqra u jekk ma tistax, biddel ma’ xi ħadd.