Mill-Klassijiet tal-Katekeżi

Bosta Drabi l-Papa Franġisku jistieden lill-Knisja sabiex terġa’ tiskopri l-ġmiel u l-ħeġġa tal-ewwel tħabbira tal-Evanġelju, li permezz tagħha, il-bnedmin jindunaw u jħossu li huma maħbubin minn Ġesù. Fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudiumnsibu stediena biex inkunu missjunarji filwaqt li noħorġu niskopru lill-bniedem u nipproponu lil Ġesù.

Kif se Nwieġbu bħala il-Parroċċa?

Għandna nsaqsu tliet mistoqsijiet fundamentali fil-qasam tal-katekeżi tat-Tfal:

It-Tfal kuntenti li huma nsara?

Il-katekeżi hija marbuta mal-Liturġija?

Qegħdin nibnu komunità li temmen jew individwi li jgħixu biss il-fidi b’mod privat?

Il-Parroċċa tagħna trid tirrispondi għas-sejħa ta’ tiġdid biex ngħinu lit-tfal (flimkien mal-familji tagħhom) mhux sempliċiment biex jitgħallmu l-kontenut kateketiku, imma aktar minn hekk, ngħinuhom jiltaqgħu mal-persuna ta’ Ġesù. B’dan il-mod, il-katekeżi taċ-ċkejknin ma nħarsux lejha biss bħala tħejjija biex it-tfal ikunu jistgħu jirċievu s-sagramenti tal-bidu tal-ħajja Nisranija, imma fuq kollox bħala esperjenza ta’ komunità li tgħix fl-imħabba u l-ferħ tal-Evanġelu.

Sabiex ngħinu lit-tfal jikbru f’dan il-kunċett, il-katekeżi trid tkun waħda li tappella għalihom, b’attivitajiet li jħobbu jagħmlu t-tfal imma li jkunu indirizzati lejn iċ-ċelebrazzjoni tal-fidi, b’mod partikulari fil-liturġija. B’hekk il-katekeżi trid tinkludi t-tagħlim formali u informali permezz ta’ diversi attivitajiet biex fit-tfal tinbet il-konvinzzjoni li church can be fun.

Din hija l-istruttura ta’ kif hija mqassma l-Katekeżi fil-Parroċċa

Xi Materjal u Ritratti tal-Attivitajiet li qed isiru

il-Katekeżi hija attività ta’ ferħ fejn il-fidi tkun skoperta b’diversi attivitajiet li l-komunità torganizza għall-kulħadd. Minn età ċkejkna t-tfal iridu jkunu mpenjati fil-bini tal-Parroċċa.
Sa minn età żgħira t-tfal iridu jaqsmu l-ferħ l-evanġelju b’attivitajiet prattiċi.
Wara r-riflessjoni tal-Kelma t’Alla, t-tfal jesprimu ruħhom b’mod prattiku f’attivitajiet kreattivi… fil-klassi tal-arti t-tfal jagħrfu l-qawwa tas-sbuħija tal-Evanġelju.

Permezz tal-attività tat-tisjir, npoġġu fil-qalb tat-tfal spjegazzjoni kreattiva tal-Evanġelju. It-tfal fehemu aktar meta fil-proċess tal-għaġna raw x’tagħmel l-ħmira! Il-fidi trid tkun mgħejjxa fil-ħajja prattika ta’ kuljum!

Kull Ġimgħa noħorġu r-riċetti mill-Evanġelju…

Id-Dramm u ż-żfin huwa mezzi oħra ta’ kreattività li fihom nħeġġu lit-tfal iħobbu l-valuri tal-Kelma t’Alla.

Għalfejn Dan Kollu?

Il-katekeżi trid tkun waħda effettiva għax it-tfal jieħdu gost, jiġu u jwasslu dak li jagħmlu fil-familja. L-involviment fil-komunità u r-rabta mal-liturġija jkomplu jssaħħu l-impenn nisrani li jrid jikber fit-tfal.

Il-programm kateketiku, msejjes fuq dak li huwa esperjenzjali, u b’hekk joħroġ is-sbuħija tal-għajxien tal-fidi b’mod enerġetiku u ħaj, jrid iwassal għaċ-ċelebrazzjoni tal-Liturġija attiva. Il-quddies animat tas-Sibt, iwassal lit-tfal flimkien mal-Familji tagħhom biex jersqu ħalli jiċċelebraw is-sena Liturġika flimkien.

Mill-Liturġija wieħed irid jgħaddi għal impenn nisrani. Tajjeb li ssir introduzzjoni għall-ħidma djakonali tal-Knisja fil-qasam soċjali u umanitarju.

L-enfasi lejn il-ħidma volontarja u l-iżvilupp tat-talenti personali offruti b’servizz lejn il-komunità hija xhieda ta’ kif komunità tista’ tinbena u tissaħħaħ.

L-aspett komunitarju, ta’ solidarjetà fit-talb, fl-għajnuna u fil-formazzjoni tgħaddi billi tesperjenza s-sbuħija ta’ min hu Alla fil-ħajja tal-Knisja.