Punti Għall-Ewwel Laqgħa tal-Għarajjes li saret fl-20 ta’ Jannar 2021 minn Dun George Schembri