Fit-8.00pm issir l-laqgħa Nimxu Flimkien għall-Għarajjes fl-Oratorju