Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-3 sat-10 ta’ Jannar 2021

Il-Ħamis 7, Filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.   Mill-Ġimgħa 8, Jerġgħu jibdew il-laqgħat għaż-żgħażagħ fl-Oratorju.   Matul l-vaganzi tal-Milied kompla x-xogħol fl-Oratorju. Nhar is-Sibt 9 ta’ Jannar, fid-9.00am, se jsir il-ħasil tal-Oratorju. Kull għajnuna hija apprezzata.   Aviżżi oħra Grazzi Kbira f’isem id-Dar tal-Providenza għas-somma ta’ €8100 miġbura mill-Parroċċa Tagħna.   …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2020

Matul din il-Ġimgħa fil-parroċċa tagħna niċċelebraw jiem ta’ Adorazzjoni Quddiem Ġesù Ewkaristija –Il-Kwaranturi. Nibdew nhar It-Tlieta 29, wara l-Quddiesa ta’ filgħodu jiġi sponut Ġesù Ewkaristija sal-Quddiesa ta’ filgħaxija. Kemm l-Erbgħa 30 kif ukoll u l-Ħamis 31 huma jiem oħra ta’ adorazzjoni. Il-Ħamis, 31 ta’ Diċembru Fil-5.30pm Qrar fil-Knisja Parrokkjali; fis-7.00pm Quddiesa ta’ għeluq il-Jiem ta’ …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Il-Ħadd 20 ta’ Diċembru 2020

Għada/illum nkomplu bin-novena tal-Milied. Il-quddiesa tal-10:30am se tkun animata għat-tfal u li fiha jsir t-tberik tal-bambini. Inħeġġu lit-tfal kollha biex jieħdu sehem. Se jsir ukoll il-ġbir tal-karus tal-imħabba li tqassam fil-klassijiet tal-Katekeżi. It-Tnejn 21 ta’ Diċembru fis-6:00pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fil-Knisja Parrokkjali. In-Novena tal-Milied se tkun animata għall-abbatini u wara jiġu ppremjati tas-servizz tagħhom. It-Tlieta …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Il-Ħadd 13 ta’ Diċembru 2020

Minn nhar it-Tlieta 15 ta’ Diċembru nibdew in-Novena tal-Milied. Kuljum ikollna quddiesa fis-7pm u wara ftit ħin t’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. Inħeġġukom ħafna biex f’ dawn il-jiem speċjali tal-Milied nipreparaw ruħna kif jixraq. Minn nhar l-Erbgħa 16 ta’ Diċembru, fl-uffiċċju Parrokkjali, mill-4:00pm ‘l quddiem jistgħu jibdew jinġabru l-biljetti għal min jixtieq jieħu sehem fil-Quddiesa …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Il-Ħadd 6 ta’ Diċembru 2020

It-Tnejn, 7 ta’ Diċembru, 6.30.pm ċelebrazzjoni Marjana u wara Quddiesa tal-Vġili tal- Immakulata Kunċizzjoni. It-Tlieta, 8 ta’ Diċembru fis-6.00pm Adorazzjoni u Rużarju Meditat quddiem Ġesù Espost Il-Ħamis, 10 ta’ Diċembru, wara il-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-adorazzjoni tal-Ħamisli se ssir bi preparazzjoni għat-Tielet Ħadd għall-Avvent. Is-Sibt, 12 ta’ Diċembru fis-6.30pm (qabel il-Quddiesa minflok ir-Rużarju) se nagħmlu …