Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-28 ta’ Novembru sal-4 ta’ Diċembru 2022

Għada/Illum l-Ħadd ser issir fiera ġewwa ż-Żebbiegħ mis-1pm ‘il quddiem. It-Tnejn, 28 ta’ Novembru fl-4.30pm ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Fit-8.00pm issir Quddiesa bħala għeluq tal-Kors ta’ Kana fil-Knisja Parrokkjali tal-Manikata. It-Tlieta 29 ta’ Novembru wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-provi tal-Kor. Nhar l-Erbgħa 30 ta’ Novembru se ssir laqgħa importanti għall-ġenituri tal-adoloxxenti tal-Griżma 2023. Din …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-20 sas-27 ta’ Novembru 2022

It-Tnejn, 21 ta’ Novembru fl-4.30pm ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hemm l-provi tal-Kor u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju. It-Tlieta 22 ta’ Novembru issir il-laqgħa tal-Abbatini fil-5.30pm fl-Oratorju u wara jattendu għall-Quddiesa tas-7pm. Il-Ħamis, 24 ta’ Novembru, fid-9am l-Azzjoni Kattolika qed torganizza pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju li jintemm b’Quddiesa fejn nitolbu għal mejtin …

Uncategorised

Avviżi mis-13 sat-20 ta’ Novembru 2022

It-Tnejn, 14 ta’ Novembru fl-4.30 ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hemm l-provi tal-Kor u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju. Il-Ħamis, 10 ta’ Novembru, fid-9am ssir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju. Nhar il-Ħamis, 17 u  il-Ġimgħa, 18 ta’ Novembru se ssir l-Assemblea Djoċesana ta’ din is-sena u li se nkomplu l-mixja tagħna bħala Knisja fejn se nkunu qed niffukaw fuq l-attitudnijiet …

Uncategorised

Avviżi mis-6 sat-13 ta’ Novembru 2022

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għal daqstant se ssir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa.  Illum il-Ħadd, 6 ta’ Novembru jsir it-tberik taċ-Ċimiterju. Fl-4:30pm jintalab ir-rużarju u fil-5pm se tiġi ċċelebrata l-quddies. Wara se jkun hemm it- Tberik taċ-Ċimiterju. Il-Quddiesa tal-5pm fil-Knisja ma ssirx. F’każ ta’ maltemp isir kollox fil-Knisja.  Matul din il-Ġimgħa, se nkomplu nżuru u nbierku l-familji, Għada t–Tnejn, 7 ta’ …

Attivitajiet

L-Għid tal-Imwiet 2022

L-Erbgħa, 2 ta’ Novembru, niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet. Il-quddies fil-Knisja Parrokkjali se jkun hekk: fis-6am, fis-6.30am, fis-7am u fis-7.30am. Fis-7pm tiġi ċċelebrata quddiesa animata mill-kor tal-Parroċċa u bis-sehem tal-abbatini, b’suffraġju għall-mejtin kollha. Inħeġġukom li matul x-xahar ta’ Novembru nitolbu għall-ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Jekk se nżuru ċ-ċimiterju importanti li nżommu l-post nadif u jkollna sens ta’ ġabra. 

Attivitajiet

Il-Qaddisin Kollha

It-Tlieta, 1 ta’ Novembru, niċċelebraw il-festa tal-Qaddisin Kollha, b’quddiesa animata mill-kor tal-Parroċċa u bis-sehem tal-abbatini. It-Tnejn, 31 t’Ottubru – lejliet il-festa tal-Qaddisin Kollha -  qegħdin nistiednu t-tfal biex jilbsu ta’ xi qaddis/a għall-quddiesa tas-7pm, fil-Knisja Parrokkjali.
Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-30 t’Ottubru sas-6 ta’ Novembru 2022

Issa li beda x-xogħol, nixtiequ li l-ġabra tal-lum tmur b’risq il-proġett tas-Sagristija. Inkunu Ġenerużi.  It-Tnejn, 31 t’Ottubru – lejliet il-festa tal-Qaddisin Kollha –  qegħdin nistiednu t-tfal biex jilbsu ta’ xi qaddis/a għall-quddiesa tas-7pm, fil-Knisja Parrokkjali. Wara il-Quddiesa tas-7pm jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju. It-Tlieta, 1 ta’ Novembru, niċċelebraw il-festa tal-Qaddisin Kollha, b’quddiesa animata mill-kor tal-Parroċċa u bis-sehem tal-abbatini. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-23 sas 30 t’Ottubru 2022

Jum il-Missjoni – Il-ġbir kollu li se jsir matul il-quddies tal-weekend li ġej se jmur b’risq il-Missjoni. Inkunu Ġenerużi. Matul din il-Ġimgħa, se nerġgħu nibdew ż-żjajjar u tberik tal-Familji: It-Tnejn, 24 t’Ottubru: Ras il-Ġebel u Ġnien Dwieli. It-Tnejn, 24 t’Ottubru jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi wara l-quddiesa tas-7pm.  It-Tnejn ukoll, fit-8.00pm, jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju. It-Tlieta, 25 t’Ottubru ssir l-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju u wara jkompli bil-quddiesa tas-7pm. Il-Ħamis, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-16 sat-23 t’Ottubru 2022

It-Tnejn, 17 t’Ottubru nkomplu bit-tberik u żjajjar lill-Familji fi triq il-Faħħar l-Aħmar (minn Temi Zammit sa Ġnien Dwieli). Nixtieq li waqt it-Tberik, min ikun id-dar, jiltaqa’ magħna s-saċerdoti. It-Tnejn, jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju fit-8.00pm. Il-Ħamis, 20 t’Ottubru tibda l-Katekeżi tat-tfal fl-Oratorju. It-tfal li huma fl-ewwel sena fl-4.45pm sal-5.30pm. Dawk li huma fit-tieni sena fil-Klassi ta’ Ms Josephine mill-4.30pm sal-5.30pm. Dawk li huma ma’ Ms Elinor …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mid-9 sas 16 t’Ottubru 2022

Matul din il-Ġimgħa, se nerġgħu nibdew ż-żjajjar u tberik tal-Familji: It-Tnejn, 10 t’Ottubru: L-Imqaddes (mill-Fuħħar l-Aħmar sa Trump) u Prof.Trump. Il-Ħamis, 13 t’Ottubru: L-Imqaddes (minn Saqwi sa Skorba) Skorba, Saqwi. It-Tnejn, 10 t’Ottubru se jerġa’ jibda jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali għall-provi wara l-quddiesa tas-7pm.  It-Tnejn, fit-8.00pm, jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju.  Il-Ħamis, 13 t’Ottubru l-quddiesa tas-7pm ssir l-Oratorju fl-Okkazzjoni tat-13 tax-xahar. Is-Sibt, 15 t’Ottubru filgħodu se …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-2 sad-9 t’Ottubru 2022

Illum l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali. Infakkru li għada/llum l-Ħadd, 2 t’Ottubru, niċċelebraw il-Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Wara il-Quddiesa tal-5:00pm issir il-purċissjoni bil-Madonna tal-Fatima li ser tgħaddi min triq Dun Oraz Vella, Triq Vitale, Triq San Pawl, Triq Santa Marija u Triq Fisher. It-Tnejn, 3 t’Ottubru se jibda il-Kors ta’ Kana fl-Oratorju fit-8.00pm. …

Uncategorised

Avviżi mil-25 ta’ Settembru sat-2 t’Ottubru 2022

Matul din il-ġimgħa se nkunu qed nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa tagħna: Data Post It-Tnejn, 26 ta’ Settembru Ta’ Mrejnu It-Tlieta, 27 ta’ Settembru Fil-Knisja taż-Żebbiegħ l-Erbgħa, 28 ta’ Settembru Bingemma Il-Ħamis, 29 ta’ Settembru Ground tal-Football Il-Ġimgħa, 30 ta’ Settembru Is-Santi Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkru li …

Uncategorised

Avviżi mill-18 sal- 25 ta’ Settembru 2022

Nhar l-Erbgħa 21 ta’ Settembru Festa Pubblika l-Uffiċċju Parrokkjali mhux ser jkun miftuħ. Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru ser jkun miftuħ. Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru l-grupp tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil membri tal-Azzjoni Kattolika. Jekk għad hemm min …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mil-11 ta’ Settembru sat-18 ta’ Settembru 2022

Nhar It-Tlieta 13 ta’ Settembru, ser issir laqgħa għall-abbatini fil-5:30pm fl-Oratorju. It-Tlieta, l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju u mhux fil Knisja fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar. Il-Ġimgħa 16 ta’ Settembru, ŻAK l-Imġarr ser jorganiżżaw ‘Lejla Oratorju’. L-attività tibda b’quddiesa tas-7pm fil-Knisja u wara niltaqgħu l-oratorju. Għal din l-attività huma mistiedna ż-żgħażagħ flimkien mal-familji tagħhom. Jekk għad hemm …

Attivitajiet

Avviżi mill-4 sal-11 ta’ Settembru 2022

Illum l-Ewwel Ħadd tax-xahar u se ssir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Nhar il-Ħamis 8 ta’ Settembru niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Marija – il-Vitorja; il-quddiesa ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol.  Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-Tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Settembru li ġej. Infakkru …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-28 t’Awwissu sal-4 ta’ Settembru 2022

It-Tnejn 29, it-Tlieta 30 ta’ Awwissu u l-Ħamis 1 ta’ Settembru se jsiru r-reġistrazzjonijiet tat-tfal li se jiġu l-Oratorju għall-Katekeżi minn Ottubru li ġej għal min se jibda jiġi l-ewwel darba, fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri. Minn isib xi diffikulta jkellem lill-Kappillan. Dawk it-tfal li ġa kienu jattendu l-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra, jistgħu japplikaw onlajn. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-21 sat-28 t’Awwissu 2022 – Jum il-Festa

Il-Ġbir Illum hija waħda speċjali u tmur b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi. Il-Ħadd,  21  t’Awwissu: Jum Il-Festa:  Fid-9am Quddiesa kantata solenni preseduta mill-Eċċ. Tiegħu Mons George Frendo, Arċisqof Emeritu Ta’ Tirana-Durrës fl-Albanija. Fil-11am ssir Quddiesa letta u  fl-12pm Talba tal-Angelus fejn il-Madonna fil-ġenb tal-knisja fejn isir l-offerta għall-irfigħ tal-Vara. Fis-6pm Quddiesa bit-Tieni Għasar u wara tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija li tgħaddi minn Triq …