Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mis-17 sal-24 t’April

Għada/Illum Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal-Figolli u l-Bajd tal-Għid. Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-100 sena mill-miġja tal-vara ta’ Santa Marija. Inħeġġukom ħafna biex tieħdu sehem. Nhar il-Ħadd 24 t’April, niċċelebraw flimkien Festa Frawli – ċelebrazzjoni ta’ ferħ fil-komunità tagħna. Inħeġġu lil Kulħadd biex jgħin u jieħu sehem. Infakkru li l-fondi li …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mill-10 t’April sas-17 t’April

Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa – akbar ġimgħa fil-ħajja tan-Nisrani. Inħeġġukom biex tieħdu sehem għall-Liturġija fil-Knisja. għada/Illum 10 t’April:  ĦADD IL-PALM U C-ĊELEBRAZZJONI TAL-PASSJONI TAL-MULEJ : Fl-10.00am nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni solenni tad-daħla ta’ Ġesu f’Ġerusalemm, bit- tberik taż-żebbuġ minn fejn il-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani, u wara tkompli l-quddiesa li fiha nfakkru l-Passjoni tal-Mulej. It-Tnejn,  11 t’April …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi mit-3 sal-10 t’April 2022

It-Tnejn 4, it-Tlieta 5 u l-Ebgħa 6 se jsiru L-Eżerċizzi Spiritwali għaż-Żgħażagħ 16+ fit-7.45pm fil-Oratorju. Imexxi ir-riflessjoni l-Kappillan. Inħeġġu ħafna liż-żgħażagħ 16+ jattendu. Il-Ħamis 7 t’April, wara il-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.  Il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se tibda fid-8.45am fl-Oratorju. Fil-għaxija, fis-7.30pm se ssir Ċelebrazzjoni Penitenzjali u Qrar, li għalih se jkollna konfessuri …

Attivitajiet Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mis-27 ta’ Marzu sat-3 t’April 2022

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela. Matul din il-Ġimgħa se jsiru L-Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin,  fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Imexxi ir-riflessjoni Dun Ewkarist Zammit.  Inħeġġu ħafna biex ikun hawn attendenza tajba. Għal din il-Ġimgħa l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se ssir nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Marzu fid-9.00am fl-Oratorju. Il-Ħamis …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mill-20 sas 27 ta’ Marzu 2022

(GĦAS-SIBT 19 TA’ MARZU BISS): Wara l-quddiesa se niftħu l-Oratoju għall-ħin ta’ rekreazzjoni. Inħeġġukom li tattendu. It-Tielet Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela. Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qed nagħmlu dawn iż-żjajjar u tberik tal-Familji: It-Tnejn, 21 ta’ Marzu: Triq San Filippu (mit-Triq Xagħra tal-Knisja sa Triq …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mit-13 sal-20 ta’ Marzu 2022

It-Tieni Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela. Matul din il-ġimgħa se jsiru l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali wara l-Quddiesa tas-7.00pm minn Dun Roderick Baldacchino. L-Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin se jsiru mit-28 ta’ Marzu sal-1 t’April. Nhar it-Tlieta 15 ta’ Marzu fil-5.00pm, fil-Knisja Parrokkjali, se jsiru l-auditions għal …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mis-6 sat- 13 ta’ Marzu 2022

Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Inkunu ġenerużi. Fl-Ewwel Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nibdew bl-ewwel riflessjoni tar-Randan, għal kulħadd minn Dun Sean Abela. Matul din il-ġimgħa se jsiru l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd fil-Knisja taż-Żebbiegħ, fis-6.00pm Quddiessa u wara ssir il-prietka tal-Eżerċizzi. Il-Ħamis, 10 ta’ Marzu niċċelebraw l-Ewwel Qrar fil-Knisja …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mis-27 ta’ Frar sas-6 ta’ Marzu 2022

Il-ġbir fil-Quddies illum  se jkun b’risq is-Seminarju. Inkunu ġenerużi. It-Tnejn, 28 ta’ Frar se nagħtu l-aħħar tislima lil Mons. Alwiġ Deguara li għada għall-Ħajja ta’ Dejjem, nhar il-Ħamis, 24 ta’ Frar. Mis-1.30pm sa 2.30pm Mons. Alwiġ Deguara se jkun espost għall-pubbliku fl-Oratorju Qalb tal-Tebgħa ta’ Marija. Fit-3.00pm issir il-quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. Huwa xieraq li bħala …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mill-20 sas-27 ta’ Frar 2022

It-Tlieta 22 ta’ Frar ikompli  l-kors Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, fl-Oratorju fis-6.30pm. Il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa, għalissa, se jsiru kull nhar ta’ Ħamis, fid-9.00am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Il-Ħamis, 24 ta’ Frar wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna l-adorazzjoni tal-Ħamis, fejn se nitolbu għall-vokazzjonijiet. Il-Ġimgħa, 25 ta’ Frar, se ssir l-adorazzjoni fil-5.00pm fil-Knisja taż-Żebbiegħ.   …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mit-13 sal-20 ta’ Frar 2022

Nilqgħu bil-ferħ l-aħbar tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Q.T. Papa Franġisku fil-gżejjer Maltin fit-2 u t-3 ta’ April. Nibdew inħejju ruħna għal din iż-żjara importanti tal-mexxej tal-Knisja Kattolika fostna. It-Tnejn 14 ta’ Frar, ikollna l-quddiesa tat-13 tax-xahar, li se ssir fl-Knisja Parrokkjali. Fis-6.30pm Rużarju meditat u wara quddiesa. Il-kors Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, ikompli nhar tat-Tlieta 15 ta’ Frar, …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – mis-6 sat-13 ta’ Frar 2022

Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir l-ġabraspeċjali b’risq il-Parroċċa. It-Tnejn, 7 ta’ Frar, ser issir laqgħa għall-membri tal-Kor mal- Kappillan., fil-5.30pm, fil-Knisja Parrokkjali. Importanti li l-membri tal-Kor jattendu kollha. Il-kors Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, ikompli nhar tat-Tlieta 8 ta’ Frar, fl-Oratorju fis-6.30pm. Il-Ħamis, 10 ta’ Frar, niċċelebraw il-Festa tan-Nawfraġju tal-AppostluMissierna San Pawl. Il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali …