Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mid-9 sas-16 ta’ Mejju 2021

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Mejju, fit-7:45pm fil-Knisja ssir l-laqgħa tal-Ġenituri u l-Parrini tal-Griżma. Nhar il-Ħamis 13 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Anthea se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir tħejjija aktar mill-qrib. Il-Klassijiet ta’ Ms Elinor u Ms Josephine, il-Katakeżi se ssir Online. …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 t’ April 2021

Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant isir ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Mejju, fit-7:45pm fil-Knisja ssir l-laqgħa tal-Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Nhar il-Ħamis 6 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Elenor se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mill-25 t’ April sat-2 ta’ Mejju 2021

Matul dan il-weekend se nagħmlu attività tal-biegħ tal-frawli u oġġetti oħra tal-ħelu relatati mal-frawli, minflok Festa Frawli, bi stand ħdejn il-portiku tal-Knisja u oħra fejn ir-Roundabout li tieħu għal Binġemma. Il-Ġenorożità tagħkom hija importanti biex inwettqu x-xogħol tal-Bini tas-Sagristija.    Il-Ħamis 29, fil-5.00pm se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Ewwel Tqarbina. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-18 sal-25 t’ April 2021

Għall-grazzja t’Alla, minn dan il-Ħadd nerġgħu nirritornaw għall-quddies bħala komunità fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom biex tieħdu sehem kif nistgħu. Importanti li wieħed josserva l-miżuri tas-saħħa pubblika. Għalissa l-ġbir fil-quddiesa se jsir wara t-Tqarbin. L-Erbgħa 21, se ssir laqgħa għall-Għarajjes online. Il-Ħamis 22, fil-5.00pm se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Ewwel Tqarbina.  Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir Adorazzjoni …

Avviżi tal-Parroċċa Riżorsi

Avviżi – Mit-28 ta’ Marzu sal-4ta’ April 2021

Matul din il-ġimgħa nkunu qed niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għat-talb fil-privat, bħas-soltu, minn nhar it-Tnejn sal- Erbgħa, fil-Għodu u fil-għaxija. Ħamis ix-Xirka l-Knisja se tkun miftuħa wara l-Quddiesa ta’ fil-għaxija, u nhar il-Ġimgħa l-Kbira, matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu. Sibt il-Għid il-Knisja tkun magħluqa l-ġurnata kollha. Għada/Illum, il-Ħadd 28 ta’ Marzu …