Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mis-7 sal-14 ta’ Marzu 2021

Il-Ħadd 7 Infakkrurkom li għada/lejla jkomplu l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm immexxija minn Dun Ronnie Zammit.   Mit-Tnejn 8 sal-Ġimgħa 12 Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd; fis-7.00pm Quddiesa u wara l-eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Dun Keith Scicluna.   Il-Ħamis 11 L-Adorazzjoni bi tħejjija għat-Raba’ Ħadd tar-Randan, se ssir fis-6.30pm, qabel l-quddiesa ħalli wara l-quddiesa jkomplu …

Avviżi tal-Parroċċa

Avviżi – Mit-28 ta’ Frar sas-7 ta’ Marzu 2021

l-Ħadd 28 ta’ Frar Infakkrurkom li għada/lejla jkomplu l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm immexxija minn Dun Ronnie Zammit.   L-Erbgħa 3 ta’ Marzu Issir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa, fid-9.00am, fl-Oratorju. Il-Ħamis 4 ta’ Marzu Issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-7.30am.     Niċċelebraw l-Ewwel Qrara tat-tfal li din is-sena se jersqu għall-Ewwel Tqarbina. …