Mis-sensiela Perspettiva Komuni, fl-ewwel puntata niddiskutu l-valur tas-Servizz. Kemm hu importanti li toffri servizz lil oħrajn fil-ħajja? Kif inħarsu lejn is-servizz mill-lenti tal-fidi? Fuq kollox kemm hu worth it li tagħti ħajtek?

Dun George Schembri/Alex Falzon