Presbiterju Parrokkjali

Dun George J. Schembri

Kappillan
E-mail Dun George J. Schembri

Dun George J. Schembri twieled fit-8 ta’ Frar 1985. Huwa rċieva l-edukazzjoni primarja fl-iskola Stella Maris, Ħal Balzan, fl-iskola St Elizabeth, tas-Sliema, u l-edukazzjoni sekondarja fil-Liċeo Dun Ġużepp Zammit Brigella, il-Ħamrun. Huwa daħal is-Seminarju tal-Arċisqof filwaqt li kompla l-istudji terzjarji fil-Fakultà tat-Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl-Università ta’ Malta. Dun George ġie ordnat saċerdot fid-29 ta’ Ġunju 2012. Fl-istess sena huwa nħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, l-Imqabba, u fl-2015 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina, iż-Żurrieq. F’Marzu tal-2017 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, l-Imġarr. Huwa kien servi wkoll bħala Spiritual Counselor f’diversi skejjel statali fil-qasam sekondarju. fit-8 ta’ Diċembru 2018 Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun George bħala kappillan tal-Parroċċa tal-Imġarr.

Dun Jimmy Bonnici

Rettur Knisja Sant' Anna, iż-Żebbiegħ

Dun Jimmy Bonnici twieled f’Mejju tal-1972 u ġie ordnat saċerdot f’Ġunju tal-1998. Beda l-ħidma pastorali tiegħu fil-Parroċċa tal-Imġarr, minn fejn wara mar ikompli l-istudji tiegħu fl-Università Gregorjana f’Ruma, minn fejn kiseb Dottorat fl-2004.

2005 inħatar Direttur tas-Sena Prepadewtika u f’Jannar tal-2007 ġie maħtur Rettur tas-Seminarju Maġġuri. Fl-2017 ġie maħtur Direttur tal-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali u Segretarju tal-Konferenza Episkopali Maltija. Dun Jimmy ġie maħtur rettur tal-Knisja ta’ Sant’ Anna, iż-Żebbiegħ.

 

 

Patri Karm Borg mssp

Saċerdot Responsabbli minn Binġemma
E-mail Patri Karm Borg mssp

Patri Karm Borg mssp huwa membru tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl. Studja fl-Università ta’ Malta. Huwa kien missjunarju f’Toronto, il-Kanada. Patri Karm huwa mir-R abat u qiegħed jieħu ħsieb il-Komunità ta’ Binġemma.