Presbiterju Parrokkjali

Dun Noel Vassallo – Amministratur Parrokkjali

Dun Sean Abela – Viċi Parroku

Saċerdot Responsabbli mill-Knisja taż-Żebbiegħ

Dun Jimmy Bonnici

Saċerdoti Residenti fil-Parroċċa

Mons. Alfred Vella

Mons. Edgar Vella

Saċerdoti mill-Imġarr f’Servizz f’Parroċċi oħra

Dun Mario Said

Dun Willie Vella

Reliġjuż mill-Imġarr

Patri Edward Zammit ofm