Presbiterju Parrokkjali

Il-Kappillan – Dun George J. Schembri

Dun George J. Schembri twieled fit-8 ta’ Frar 1985. Huwa rċieva l-edukazzjoni primarja fl-iskola Stella Maris, Ħal Balzan, fl-iskola St Elizabeth, tas-Sliema, u l-edukazzjoni sekondarja fil-Liċeo Dun Ġużepp Zammit Brigella, il-Ħamrun. Huwa daħal is-Seminarju tal-Arċisqof filwaqt li kompla l-istudji terzjarji fil-Fakultà tat-Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl-Università ta’ Malta. Dun George ġie ordnat saċerdot fid-29 ta’ Ġunju 2012. Fl-istess sena huwa nħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, l-Imqabba, u fl-2015 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina, iż-Żurrieq. F’Marzu tal-2017 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, l-Imġarr. Huwa kien servi wkoll bħala Spiritual Counselor f’diversi skejjel statali fil-qasam sekondarju mill-2013 sal-2018. fit-8 ta’ Diċembru 2018 Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun George bħala kappillan tal-Parroċċa tal-Imġarr.

Dun Jimmy Bonnici

Dun Jimmy Bonnici twieled fil‑25 ta’ Mejju 1972. Hu ġie ordnat saċerdot fis‑26 ta’ Ġunju 1998. L‑ewwel ħidma pastorali tiegħu kienet fil‑Parroċċa tal‑Imġarr u bħala Direttur tal‑Prepadewtiċi (persuni li jkunu qed jitħejjew biex jidħlu s‑Seminarju Maġġuri) fis‑Seminarju tal‑Arċisqof. Fl‑2004 kiseb Dottorat fit‑Teoloġija Spiritwali mill‑Università Gregorjana f’Ruma. Meta rritorna Malta Dun Jimmy inħatar Direttur tal‑Prepadewtiċi fis‑Seminarju Maġġuri u beda joffri servizz pastorali fiż‑żona ta’ Mlit, il‑Mosta. Kien ukoll is‑Segretarju tal‑Kunsill Presbiterali u s‑Segretarju tal‑Kummissjoni għas‑saċerdoti żgħażagħ. Bejn l‑2005 u l‑2016 kien Direttur Spiritwali tal‑Iskola Sekondarja ta’ San Andrea. F’Jannar 2007 inħatar Rettur tas‑Seminarju fejn serva għal disa’ snin. fil-preżent huwa d-Direttur tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali u s-Segretarju tal-Konferenza tal-Isfqijiet ta’ Malta u Għawdex. Huwa jagħti s-servizz pastorali tiegħu fil-Parroċċa tal-Imġarr u huwa s-saċerdot responsabbli mill-Knisja ta’ Sant’ Anna taż-Żebbiegħ. 

Dun Noel Vassallo

Dun Noel Vassallo twieled l-lmġarr fit-23 ta’ Diċembru 1957. Huwa ġie ordnat saċerdot fid-29 ta’ Ġunju 1984. L-ewwel impenn pastorali tiegħu kien fid-djar tat-tfal tal-Knisja waqt li kien jgħin ukoll fil-parroċċa tal-lmġarr. Fl-1991 inħatar direttur tad-djar tat-tfal tal-Knisja fejn serva għal sitt snin. Dun Noel serva wkoll bħala kappillan tal-parroċċa tal-Manikata (1994), kappillan tal-parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid (1997) u kappillan tal-parroċċa ta’ Ħ’Attard (2006). Bħalissa Dun Noel huwa l-Vigarju Episkopali għall-Kleru u l-Parroċċi. 

Dun Lawrenz Gauci

Dun Lawrenz Gauci twieled l-Imġarr fis-26 ta’ Novembru 1944. Huwa rċieva l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola Primarja tal-Imġarr u fis-Seminarju tal-Arċisqof, u kompla l-istudji terzjarji fil-Filosofija, fl-Università ta’ Malta. Fl-1969 ħalla Malta lejn il-Brażil fejn kompla l-istudji tiegħu fit-Teoloġija. Hu ġie ordnat saċerdot f’Malta, fis-17 ta’ Diċembru 1972. Bejn l-1973 u l-2009, Dun Lawrenz kien kappillan f’ħames parroċċi differenti fl-istati ta’ Paraná u Sao Paulo, fid-djoċesijiet ta’ Maringá u ta’ Santo André, fil-Brażil. F’dan il-perijodu studja l-Pastorali Urbana u kiseb Dottorat fit-Teoloġija. Huwa għallem it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja lis-seminaristi, lid-djakni permamenti u lill-lajċi. ’Diċembru 2009, Dun Lawrenz rritorna Malta u fi Frar tas-sena ta’ wara nħatar rettur tal-Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. fl-2013 inħattar Kappillan tal-parroċċa tal-Madonna ta’ Lourdes f’Raħal Ġdid. fl-2017 irritorna fil-parroċċa ta’ raħal twelidu fejn beda jagħti s-servizz tiegħu. 

Saċerdoti Residenti fil-Parroċċa

Mons. Alfred Vella – Kap Uffiċċju Żwiġijiet

Mons. Edgar Vella – Kuratur tal-Mużew Metropolitan tal-Imdina

Saċerdot Residenti fid-Dar tal-Kleru

Mons. Alwiġ Deguara

Saċerdoti mill-Imġarr f’Servizz f’Parroċċi oħra

Dun Mario Said – Amministratur tal-Parroċċa tal-Qrendi

Dun Willie Vella – Saċerdot fil-Parroċċa tal-Mosta

Reliġjuż mill-Imġarr 

Patri Edward Zammit ofm – missjunarju fl-Australia.