Fil-Bidu ta’ Mejju, x-xahar speċjali, nistiednu lit-tfal tal-Katekeżi biex flimkien niċċelebraw Quddiesa li fiha nitolbu lil Ommna Marija tieħu siebna u tgħinna.