Santa Marija

Meta l-Imġarrin imxew ‘l quddiem fil-bini tal-Knisja- kien ilhom  jużaw in-naħa tal-artal għall-funzjonijiet kollha – mill-ewwel bdew jixtiequ li jkollhom vara sabiħa tal-Assunta. Il-ħajt li kien jaqsam il-Knisja kellu tlett bibien, dak tan-nofs kien kbir biż-żejjed biex tgħaddi statwa kbira.

Il-Kappillan ma riedx jidħol għal spejjes għax il-ġbir riedu kollu għal bini tal-Knisja u ma riedx min joqgħod jaħseb jew iwebbel in-nies għal statwa kbira. Ġużeppi s-Sagristan u ħabib tiegħu Vitor Żarb kienu talbuħ aktar minn darba, imma hu kien dejjem iwaqqagħlom il-ħsieb tagħom.

Fl-aħħar wegħduh li jsibu huma ftit benefatturi li joħorġu s-somma meħtieġa. Għal din il-proposta il-Kappillan ċeda, anzi ftehmu li l-għada jmorru l-Belt u jkellmu lill-Aġent.

Krew karozzin u minn kmieni telqu għall-belt u marru għand ir-Ramli (G, and Busuttil); raw sewwa il-katalogu tad-Ditta I. Raffl ta’ statwi li nħaddmu Parigi u Marsilja fl Franza u ordnaw dak il-ħin stess l-isbaħ statwa ta’ Santa Marija tielgħa s-Sema.

Vitor Żarb kien diġa ġabar is-somma ta 170 liri maltin minn għand tlettax –il ragel mingħajr ma fixkel il-ġbir tal-knisja. Dawn kellhom il-wegħda li meta tasal l-istatwa fl-ewwel purċissjonin jerfgħuha huma. Fit-22 ta’ April 1922 il-vara waslet, daħħluha quddiem il-bieb tal-knisja fejn kien għadu mhux imsaqqaf u l-ħaddiema ta’ Busuttil bdew jiftħu l-kaxxa b’ħafna attenzjoni.

santamarijaL-ewwel ma deher kien il-Kerubin li għandha  ħdejn riġlejha. In-nies għajtet bil-ferħ. Qassis li kien hemm fil-qrib, mistgħaġeb bis-sbuħija, qal lin-nies ta’ madwaru: Jekk l-anġlu huwa sabiħ daqshekk, mela kemm hi isbaħ il-Madonna. Meta dehret l-istatwa sħiħa, in-nies infexxew f’għajjat ta’ ferħ kbir.Il-Kappillan wera l-pjaċir kbir tiegħu għal opra hekk sabiħa. Ma naqasx l-entużjażmu ta’ Vitor u tal-benefatturi. Inħasdu n-nies meta raw il-Madonna bla dirgħajn, imma malajr il-ħaddiem waħħlilha idejha kif kien soltu jagħmel ma’ statwi bħal din. Min beka bil-ferħ u min ċapċap mill-qalb u lkoll kantaw l-innu lil Marija Mtellgħa s-Sema.

L-istatwa ġiet imfaħħra għas-sbuħija tagħha: b’wiċċha lejn is-sema u b’ħarsitha fissa fil-glorja dawlet l-istatwa bid-dawl tat-Trinita Qaddisa, li deher fil-libsa bajda u ċelesti mżejna bil-fjuri tad-deheb. Il-ferħ tal-Imġarrin kiber u għadu ħaj sallum, id-devozzjoni lejn Ommna Marija għadha sħiħa u tkompli tiġbed il-barka t’Alla fuq il-Parroċċa żgħira ta’ qalb kbira.