Knisja Sant’ Anna, Żebbiegħ

Indirizz: Knisja Sant’ Anna, Żebbiegħ

Quddies:
Ħdud u festi kkmandati: 7.30am
It-Tlieta u l-Ġimgħa:         6.30pm
Tieħu ħsieb għall-quddies: Katie Sant  (tel: 21581119)
Għal Żwiġijiet f’din il-Knisja wiehed jist jikkuntattja lill-Kappillan fuq 21572578

Kumitat Knisja Żebbieħ
Segretarju: Jimmy Sammut (mob: 99497023)

STORJA

zebbieghFost in-nies taż-Żebbiegħ, minn żmien antik, kien hemm devozzjoni lejn Sant’Anna. Fil-fatt, f’kamra mdaqqsa msejħa l-Oratorju, fi Triq il-Fuħħar l-Aħmar, kien hemm kwadru ta’ Sant’Anna , li kien miżmum b’qima u devozzjoni. F’dan l-Oratorju, kienu jinġabru n-nies tal-inħawi biex jgħidu r-rużarju u kienet issir ukoll id-duttrina.

Ix-xewqa li tinbena knisja f’dawn l-inħawi, taż-Żebbiegħ, kienet f’qalb l-antiki tagħna. L-ewwel pass biex din il-ħolma ssir realta, sar meta Dun Kalċidon Vassallo, laħaq Kappillan fl-Imġarr fl-1972. Fil fatt, f’Jannar tal-1974, qaddes l-ewwel quddiesa fiż-Żebbiegħ, fil-garaxx ta’ Ġanni Muscat, fi Triq Sir Temi Żammit. In-nies taż-Żebbiegħ, laqgħu din l-inizjattiva, b’ferħ u b’entużjażmu. Aktar ‘l quddiem, il-quddiesa bdiet ssir ġo garaxx ta’ Piju Muscat, fl-istess Triq Sir Temi Żammit, li beda jissejjaħ il-Kappella ta’ Sant’Anna.

Fit-28 ta’ Frar , 1974, saret l-elezzjoni għall-għażla tal- Ewwel Kumitat, li kellu jieħu ħsieb il-bini tal-knisja.F’Novembru tal-1978, saret votazzjoni għall-għażla tal-patruna, fejn ġiet magħżulha Sant’Anna.

zebbiegh3L-ewwel ġebla tal-knisja l-ġdida tbierket fit-20 ta’ Settembru, 1987, mill E.T. Mons. Arċisqof Ġużeppi Merċieca, fi żmien il-Kappillan, Dun Lino Grech. Seba’ snin wara, f’Diċembru tal-1994, saret l-ewwel quddiesa fis-sagristija tal-knisja l-ġdida, li baqgħet tintuża’ għall-quddies għal diversi snin.

Għall-aħħar tas-sena 1997, ingħata s-saqaf tal-knisja l-ġdida.  Sar xogħol tal-invjar minn grupp ta’ voluntiera miż-Żebbiegħ stess. Sadanittant, il-quddiesa u l-ikla tradizzjonali ta’ Sant’Anna kienu jsiru  fi Triq Sant’Anna , fejn illum hemm il-bandli.

L-ewwel quddiesa fil-knisja l-ġdida, saret fis-27 ta’ Lulju 2003, għall-festa ta’ Sant’Anna. Imbagħad, il-Ħadd, 28 ta’ Settembru, sar it-Tberik Solenni tal-Knisja ta’ Sant’Anna, mill-istess Arċisqof Ġużeppi Merċieca, fost il-ferħ tan-nies preżenti.

Sadanittant tkompla l-bini kollu tas-Sagristija u fis-26 ta’ Diċembru tal-2008, sar it-Tberik Uffiċċjali tas-Sagristija, mill-Kappillan, il-Kan. Dun Antoine Borg, fil-preżenza ta’ Dun Kalċidon Vassallo.

Il-Knisja ta’ Sant’Anna, ġiet kkonsagrata u ddedikata lill-Alla, mill-E.T. Mons.Arċisqof  Pawl Cremona O.P. fit-22 ta’ Settembru, 2013. Dakinhar,kien hemm preżenti ukoll, l-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Merċieca, l-Isqof Charles J. Scicluna, ex Kappillani u s-saċerdoti Mġarrin. Kienet okkażżjoni li ma ninsewha qatt !