Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali

Nhar ta’ xogħol:
Fix-xitwa filgħodu: 7.00am – 8.00am                                                              filgħaxija: 3.00pm – 7.00pm
Fis-sajf     filgħodu: 7.00am – 8.00am                                                            filgħaxija: 3.00pm – 7.30pm
Nhar ta’ Ħadd:
Fix-xitwa filgħodu: 5.00am – 12:00pm                                                            filgħaxija: 3.30pm – 5.30pm
Fis-sajf     filgħodu: 5.00am – 12:00pm                                                          filgħaxija: 4.00pm – 6.00pm

Sagristan: Patrick Ebejer

Ftuħ tal-Kappella tal-adorazzjoni

Kuljum:
7.00am – 8.30pm

Responsabbli: Il-Familja Mifsud u Pauline Vassallo

Qrar

Qrar minn Konfessur Barrani

Kull l-ewwel Ħamis tax-xahar:
Fix-xitwa mis-6:00pm
Fis-sajf mis-6:30pm

Tqarbin Morda:

Kull nhar ta’ Ġimgħa filgħodu
Il-morda huma mqassmin f’erba (4) gruppi u jaslilhom it-tqarbin darba fil-ġimgħa, l-qassis iżurhom darba fix-xahar żgur.