Servizzi oħra

Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali

Nhar ta’ xogħol:
Fix-xitwa
filgħodu: 7.00am – 8.00am
filgħaxija: 3.00pm – 7.00pm
Fis-sajf
filgħodu: 7.00am – 8.00am
filgħaxija: 3.00pm – 7.00pm

Nhar ta’ Ħadd:
Fix-xitwa
filgħodu: 5.00am – 12:00pm
filgħaxija: 3.30pm – 5.30pm
Fis-sajf
filgħodu: 5.00am – 12:00pm
filgħaxija: 4.00pm – 6.00pm

Ftuħ tal-Kappella tal-adorazzjoni

Kuljum:
7.00am – 8.30pm
Responsabbli: Il-Familja Mifsud u Pauline Vassallo

Qrar

Is-Sibtijiet:
filgħodu: 7.30am – 8.30am
filgħaxija: 6.00pm – 7.30pm
Il-Ħdud:
qabel kull quddiesa

Nhar ta’ xogħol:
qabel kull quddiesa

Tqarbin Morda:

Il-Ġimgħa filgħodu
Il-morda huma mqassmin fi tlett (3) gruppi u jaslilhom it-tqarbin darba fix-xahar mingħand is-Saċerdot.