Ir-Randan huwa mixja ta’ konverżjoni li trid tibda mill-qalb. Bħala komunità u bħala persuni rridu nagħmlu mixja bis-sens li timmarka lill-ħajja tagħna. Din hija l-isfida li qed jagħmel Ġesù quddiem li l-qalb tagħna biex minn quddiem ħajjitna ma jibqax għaddej kollox qisu xejn mhu xejn.
Iż-żmien tar-Randan hu ż-żmien li fih, aktar mis-soltu, inkunu msejħin ħalli
nirriflettu dwar l-impenn tal-ħajja Nisranija tagħna u neżaminaw jekk l-ilma tal-grazzja ta’ Alla hux jaħsel u jnaddaf tassew lil qalbna, u hekk jilħaq isaqqi l-għeruq tal-għajxien tagħna sabiex verament nixbħu lil Ġesù u nħalluh jgħix fina u fostna.