Mit-Tnejn 15 sal-17 ta’ Marzu –  L-eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Dun Luke Cutajar u Dun Roderick Camilleri fl-Oratorju, fis-7.00pm