Laqgħa għall-Għarajjes


17th October 2029

View full calendar

Written by

Dun George Schembri

Dun George J. Schembri twieled fit-8 ta' Frar 1985. Huwa rċieva l-edukazzjoni primarja fl-iskola Stella Maris, Ħal Balzan, fl-iskola St Elizabeth, tas-Sliema, u l-edukazzjoni sekondarja fil-Liċeo Dun Ġużepp Zammit Brigella, il-Ħamrun. Huwa daħal is-Seminarju tal-Arċisqof filwaqt li kompla l-istudji terzjarji fil-Fakultà tat-Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl-Università ta’ Malta. Dun George ġie ordnat saċerdot fid-29 ta' Ġunju 2012. Fl-istess sena huwa nħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, l-Imqabba, u fl-2015 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina, iż-Żurrieq. F'Marzu tal-2017 inħatar viċi-kappillan tal-Parroċċa ta' Santa Marija, l-Imġarr. Huwa kien servi wkoll bħala Spiritual Counselor f'diversi skejjel statali fil-qasam sekondarju. fit-8 ta' Diċembru 2018 Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun George bħala kappillan tal-Parroċċa tal-Imġarr.