Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant issir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Grazzi mill-Qalb. 

Nhar L-Erbgħa, 10 ta’ Frar, niċċelebraw il-Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Nhar it-Tlieta, il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun tal-Festa ta’ San Pawl, u nhar l-Erbgħa, il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd: fil-5.30am, fis-7.00am, fid-9.00am, fl-10.3oam u fil-5.00pm.

Fil-Knisja taż-Żebbiegħ il-Quddies ikun: it-Tlieta u l-Erbgħa fis-6.00pm.

Il-Ħamis 11 – Niċċelebraw l-Ewwel Dehra tal-Madonna tal-Lourdes, u nfakkru l-Jum l-Morda. Nitolbu b’mod speċjali għall-Morda kollha, b’mod speċjali dawk tal-parroċċa tagħna.

Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. fit-7.45pm, se ssir laqgħa għall-ġenituri li din is-sena uliedhom se jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. Importanti li kulħadd iħares l-miżuri tas-saħħa pubblika. F’kaz ta’ diffikultà għandkom tikkomunikaw mal-kappillan.
Avviżi oħra
Infakkru li din il-ġimgħa l-Katekeżi tkun bħas-soltu.
Infakkru lill-ġenituri biex iżżommu ruħhom aġġornati b’dak li qed isir fil-katekeżi billi jżommu kuntatt magħna bis-social media.  

Matul din Il-Ġimgħa se jibda jitqassam Dawl il-Punent – Ħarġa Speċjali għal żmien ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Inħeġġukom biex iżżommu ruħkom aggornati, u ippjanaw ġranet li fihom tersqu għall-Eżerċizzi u ċ-ċelebrazzjonijiet.